Перейти до змісту

Утиліта pyneng

Де робити завдання

Завдання треба виконувати у підготовлених файлах.

Наприклад, у розділі 04_data_structures є завдання 4.3. Щоб виконати його, потрібно відкрити файл exercises/04_data_structures/task_4_3.py і виконувати завдання прямо в цьому файлі після опису завдання.

Скрипт pyneng

Встановлення скрипту pyneng

pip install pyneng-cli

Це встановить модуль і дозволить викликати його в каталогах завдань за словом pyneng.

Етапи роботи із завданнями:

 1. Виконання завдань
 2. Перевірте, що завдання відпрацьовує як потрібно python task_4_2.py або запуск скрипта в редакторі/IDE
 3. Перевірка завдань тестами pyneng 1-5
 4. Якщо тести проходять, дивимося варіанти розв'язання pyneng 1-5 -a

Другий крок дуже важливий, тому що на цьому етапі набагато простіше знайти помилки у синтаксисі та подібні проблеми з роботою скрипту, ніж при запуску коду через тест на 3 етапі.

Перевірка завдань тестами

Після виконання завдання його треба перевірити за допомогою тестів. Для запуску тестів потрібно викликати pyneng в каталозі завдань. Наприклад, якщо ви робите 4 розділ завдань, треба перебувати в каталозі exercises/04_data_structures/ і запустити pyneng одним із способів, залежно від того, які завдання на перевіряти.

Приклади виводу тестів з поясненнями

Запуск перевірки всіх завдань поточного розділу:

pyneng

Запуск тестів для завдання 4.1:

pyneng 1

Запуск тестів для завдань 4.1, 4.2, 4.3:

pyneng 1-3

Якщо є завдання з літерами, наприклад, у 7 розділі, можна запускати так, щоб запустити перевірку для завдань 7.2a, 7.2b (треба перебувати в каталозі 07_files):

pyneng 2a-b

або так, щоб запустити всі завдання 7.2x з літерами та без:

pyneng 2*

Отримання відповідей

Цей функціонал працює тільки за наявності git cli.

Якщо завдання проходять тести, можна переглянути варіанти вирішення завдань.

Для цього до попередніх варіантів команди слід додати -a. Такий виклик означає запустити тести для завдань 1 та 2 та скопіювати відповіді, якщо тести пройшли:

pyneng 1-2 -a

Тоді для вказаних завдань запустяться тести і для тих завдань, які пройшли тести, скопіюються відповіді у файли answer_task_x.py в поточному каталозі.

Завантажити всі зміни в поточному каталозі на github, без прив'язки до того чи проходять тести

pyneng --save-all

Виконує команди

git add .
git commit -m "Все изменения сохранены"
git push origin main

Оновлення розділів

Цей функціонал працює тільки за наявності git cli.

У pyneng є два варіанти оновлення: оновлювати розділи або конкретні завдання/тести. При оновленні розділу каталог розділу видаляється і копіюється нова версія. Це підходить тільки для тих розділів, які ви ще не виконували. Якщо потрібно оновити конкретне завдання, то краще використовувати оновлення конкретних завдань (розглядається далі).

Перед будь-яким варіантом поновлення бажано зберегти всі локальні зміни на github!

Для оновлення розділів, треба перейти до каталогу exercises/ та дати команду:

pyneng --update-chapters 12-25

В цьому випадку оновляться розділи 12-25. Також можна вказувати один розділ:

pyneng --update-chapters 11

Або кілька через кому

pyneng --update-chapters 12,15,17

Оновлення завдань та тестів

У завданнях і тестах зустрічаються неточності і щоб їх можна було виправити, pyneng додано опцію --update.

Загальна логіка:

 • завдання та тести копіюються з репозиторію
 • копіює весь файл завдання, не тільки опис, тому файл перепишеться
 • перед виконанням –update, краще зберегти всі зміни на github

Як працює --update:

 • якщо у репозиторії є незбережені зміни, утиліта пропонує їх зберегти (зробить git add., git commit, git push)
 • якщо незбережених змін немає, копіюються зазначені завдання та тести
 • утиліта пропонує зберегти зміни та показує які файли змінені, але не які саме зроблені зміни
 • можна відмовитись зберігати зміни та подивитися зміни git diff

Варіанти виклику

Оновити всі завдання та тести розділу:

pyneng --update

Оновити всі тести розділу (тільки тести, не завдання):

pyneng --update --test-only

Оновити завдання 1,2 та відповідні тести розділу

pyneng 1,2 --update

Якщо жодних оновлень немає, буде такий вивід

$ pyneng --update
#################### git pull
Already up-to-date.

Updated tasks and tests copied
Tasks and tests are already the latest version
Aborted!

Будь-коли можна перервати оновлення Ctrl-C.

Приклад виведення з незбереженими змінами та наявністю оновлень

pyneng --update
THIS WILL OVERWRITE THE CONTENT OF UNSAVED FILES!
There are unsaved changes in the current directory! Do you want to save them? [y/n]:y
##################### git add .
#################### git commit -m "Save changes before updating tasks"
[main 0e8c1cb] Saving changes before updating tasks
 1 file changed, 1 insertion(+)

##################### git push origin main
To git@github.com:pyneng/my-tasks.git
  fa338c3..0e8c1cb main -> main

All changes in the current directory are saved. Let's start updating...
##################### git pull
Already up-to-date.


Updated tasks and tests copied
The following files have been updated:
##################### git diff --stat
 exercises/04_data_structures/task_4_0.py | 0
 exercises/04_data_structures/task_4_1.py | one -
 exercises/04_data_structures/task_4_3.py | 3---
 3 files changed, 0 insertions(+), 4 deletions(-)


This is a short diff, if you want to see all the differences in detail, press n and issue the git diff command.
You can also undo your changes with git checkout -- file (or git restore file) if you want.

Save changes and add to github? [y/n]:n
tasks and tests have been successfully updated
Aborted!

Вивід pyneng

Warning

Наприкінці виведення тесту часто написано "1 warning". Це можна ігнорувати, попередження переважно пов'язані з роботою якихось модулів і приховані щоб не відволікати від завдань.

Тести пройшли успішно

passed

Тести не пройшли

Коли які-то тести не пройшли, у виведенні показуються відмінності між тим, як повинен виглядати вивід і який вивід був отриманий. Перевірка правильності виведення в тесті перевіряється за допомогою виразу assert. Два найбільш поширених варіанти (98% тестів):

assert correct_return_value == return_value
assert correct_output in return_output

assert x == y

У більшості завдань перевіряється рівність двох значень:

assert correct_return_value == return_value

В цьому випадку тест виводить вивід LHS vs RHS і показує різницю між значенням ліворуч (correct_return_value) та праворуч (return_value). Тести навмисно написані так, щоб ліворуч від знаку рівності було вірне значення, а праворуч значення отримане із завдання. В цьому випадку зеленим відображається правильне значення, а червоним значення отримане із завдання.

У цьому завданні було виведено рядок AAAA:BBBB:CCCC, а потрібно було вивести AAAA.BBBB.CCCC.

passed

У завданні потрібно отримати список із вланами, де кожен влан окремий елемент списку, а отриманий рядок, у якому написані всі влани:

passed

Вивід правильний, окрім зайвого пробілу між FastEthernet та номером інтерфейсу:

passed

assert x in y

Вираз assert x in y перевіряє, чи знаходиться потрібний вивід в отриманому результаті завдання. Наприклад, в тесті це може виглядати так:

assert correct_stdout in out.strip()

В даному випадку це перевірка того, що на екран було виведене повідомлення "no such parameter", а замість цього було виведене значення None:

passed

Тут повідомлення в завданні мало бути "too low", а виведене "too high". Для цього завдання це впливає на два тести. В першому, тест не знайшов текст "low" у виведенні:

passed

У другому тесті, повідомлення "too low" мало бути виведене 5 разів, а виведене 0:

passed

Неправильний тип даних

В отриманому результаті завдання, може також відрізнятися тип даних. Наприклад, за завданням потрібно отримати список, а отриманий рядок. В цьому випадку легше зрозуміти проблему за повідомленням:

passed

В цьому випадку, функція має повертати рядок, а повертає список:

passed

Окремо перевіряється чи повертає функція якесь значення, якщо ні, тест пише:

passed