Перейти до змісту

Синтаксис Python

У Python відступи є частиною синтаксису:

 • вони визначають, який код потрапляє у блок;
 • коли блок коду починається та закінчується.

Приклад коду Python:

a = 10
b = 5

if a > b:
  print("A більше B")
  print(a - b)
else:
  print("B більше або дорівнює A")
  print(b - a)

print("Кінець")

def open_file(filename):
  print("Читання файлу", filename)
  with open(filename) as f:
    return f.read()
    print("Готово")

Цей код показано для демонстрації синтаксису. І незважаючи на те, що ще не розглядалася конструкція if/else, швидше за все, суть коду буде зрозумілою.

Python розуміє, які рядки відносяться до if по відступах. Виконання блоку if a > b закінчується, коли зустрічається рядок із тим самим відступом, як і сам рядок if a > b. Аналогічно із блоком else. Друга особливість Python: після деяких виразів має йти двокрапка (наприклад, після if a > b і після else).

Декілька правил і рекомендацій щодо відступів:

 • Як відступи можуть використовуватися таби або пробіли
 • краще використовувати пробіли, а точніше, налаштувати редактор так, щоб таб дорівнював 4 пробілам тоді при використанні клавіші табуляції будуть ставитися 4 пробіли, замість 1 знака табуляції
 • Кількість пробілів має бути однаковою в одному блоці (краще, щоб кількість пробілів була однаковою у всьому коді
 • популярний варіант використовувати 2-4 пробіли, так, наприклад, у цій книзі використовуються 4 пробіли

Ще одна особливість наведеного коду, це порожні рядки. З їхньою допомогою код форматується, щоб його було простіше читати. Інші особливості синтаксису будуть показані в процесі знайомства зі структурами даних у Python.

У Python є спеціальний документ, в якому описано як краще писати код Python PEP 8 - the Style Guide for Python Code.

Коментарі

При написанні коду часто потрібно залишити коментар, наприклад, щоб описати особливості роботи коду.

Коментарі в Python можуть бути однорядковими:

# Дуже важливий коментар
a = 10
b = 5 # Дуже потрібний коментар

Однорядкові коментарі починаються зі знака решітки. Зверніть увагу, що коментар може бути як у рядку, де знаходиться сам код, так і в окремому рядку.

При необхідності написати кілька рядків з коментарями, щоб не ставити перед кожною решіткою, можна зробити багаторядковий коментар:

"""
Дуже важливий
та довгий коментар
"""
a = 10
b = 5

Для багаторядкового коментаря можна використовувати три подвійні або три одинарні лапки. Коментарі можуть використовуватися як для того, щоб коментувати, що відбувається в коді, так і для того, щоб унеможливити виконання певного рядка або блоку коду (тобто закоментувати їх).