Перейти до змісту

Множина (Set)

Множина — це змінюваний невпорядкований набір унікальних хешованих об'єктів.

Множини використовуються для тестування членства, видалення дублікатів із послідовності та обчислення математичних операцій, таких як перетин, об'єднання, різниця та симетрична різниця.

Створення множин

Літерал

set1 = {1, 2, 10, 20}

Порожня множина:

set2 = set()

Створення множини із рядка:

In [5]: set('long long long long string')
Out[5]: {' ', 'g', 'i', 'l', 'n', 'o', 'r', 's', 't'}

Створення множини зі списку:

In [6]: set([10, 20, 30, 10, 10, 30])
Out[6]: {10, 20, 30}