Перейти до змісту

Типи аргументів функції

Під час виклику функції аргументи можна передати двома способами:

 • як позиційні - передаються в тому ж порядку, в якому вони визначені при створенні функції. Тобто порядок, у якому передаються аргументи, визначає, яке значення отримає кожен параметр.
 • як іменовані - передаються із зазначенням імені аргументу та його значенням. У такому разі аргументи можуть бути вказані в будь-якому порядку, тому що їх ім'я вказується явно.

function

Позиційні та іменовані аргументи можуть використовуватись одночасно при виклику функції. При цьому спочатку мають йти позиційні аргументи, а потім - іменовані.

Різні способи передачі аргументів з прикладу функції check_passwd

def check_passwd(username, password):
  if len(password) < 8:
    print("Пароль надто короткий")
    return False
  elif username in password:
    print("Пароль містить ім'я користувача")
    return False
  else:
    print(f"Пароль для користувача {username} встановлено")
    return True

Позиційні аргументи

Позиційні аргументи під час виклику функції треба передати у правильному порядку.

In [2]: check_passwd("nata", "12345")
Пароль надто короткий
Out[2]: False

In [3]: check_passwd("nata", "12345lsdkjflskfdjsnata")
Пароль містить ім'я користувача
Out[3]: False

In [4]: check_passwd("nata", "12345lsdkjflskfdjs")
Пароль для користувача nata встановлено
Out[4]: True

Іменовані аргументи

Іменовані аргументи:

 • передаються із зазначенням імені аргументу
 • за рахунок цього вони можуть передаватись у будь-якому порядку

Якщо передати обидва аргументи як іменовані, можна передавати їх у будь-якому порядку:

In [9]: check_passwd(password="12345", username="nata", min_length=4)
Пароль для користувача nata встановлено
Out[9]: True

Warning

Зверніть увагу, що завжди спочатку повинні йти позиційні аргументи, потім іменовані.

Якщо зробити навпаки, виникне помилка:

In [10]: check_passwd(password="12345", username="nata", 4)
 File "<ipython-input-10-7e8246b6b402>", line 1
  check_passwd(password="12345", username="nata", 4)
                          ^
SyntaxError: positional argument follows keyword argument

Але в такій комбінації можна:

In [11]: check_passwd("nata", "12345", min_length=3)
Пароль для користувача nata встановлено
Out[11]: True

У реальному житті часто набагато зрозуміліше і зручніше вказувати параметри зі значеннями True/False або числові значення як іменований аргумент. Якщо задати хороше ім'я параметра, то по його імені відразу буде зрозуміло, що саме він робить.

Наприклад, можна додати параметр, який контролюватиме, виконувати перевірку наявності імені користувача в паролі чи ні:

def check_passwd(username, password, min_length=8, check_username=True):
  if len(password) < min_length:
    print("Пароль надто короткий")
    return False
  elif check_username and username in password:
    print("Пароль містить ім'я користувача")
    return False
  else:
    print(f"Пароль для користувача {username} встановлено")
    return True

За замовчуванням параметр дорівнює True, а значить перевірку виконувати треба:

In [14]: check_passwd("nata", "12345nata", min_length=3)
Пароль містить ім'я користувача
Out[14]: False

In [15]: check_passwd("nata", "12345nata", min_length=3, check_username=True)
Пароль містить ім'я користувача
Out[15]: False

Якщо встановити значення False, перевірка не буде виконана:

In [16]: check_passwd("nata", "12345nata", min_length=3, check_username=False)
Пароль для користувача nata встановлено
Out[16]: True