Перейти до змісту

add

Метод add додає елемент в множину.

Синтаксис

set.add(elem)

Параметри

elem

Додайте елемент elem до набору.

Значення, що повертається

None

Виняток

Якщо elem не хешований об'єкт, виникає виняток TypeError

In [1]: vlans = {1, 2, 3, 10, 100, 11}

In [3]: vlans.add([])
------------------------------------------------------------------------
TypeError               Traceback (most recent call last)
Cell In[3], line 1
----> 1 vlans.add([])

TypeError: unhashable type: 'list'

Приклади використання

In [4]: vlans = {1, 2, 3, 10, 100, 11}

In [5]: vlans.add(200)

In [6]: vlans
Out[6]: {1, 2, 3, 10, 11, 100, 200}

In [7]: vlans.add(200)

In [8]: vlans
Out[8]: {1, 2, 3, 10, 11, 100, 200}