Перейти до змісту

Словник (Dictionary)

Словники - це змінюваний упорядкований тип даних:

  • дані у словнику - це пари ключ: значение
  • доступ до значень здійснюється за ключом
  • дані у словнику впорядковані за порядком додавання елементів
  • словники можна змінювати, тобто елементи словника можна змінювати, додавати, видаляти
  • ключ має бути об'єктом незмінного типу: число, рядок, кортеж
  • значення може бути даними будь-якого типу