Перейти до змісту

Комбінування for і if

Приклад поєднання for і if.

access_template = ['switchport mode access',
          'switchport access vlan',
          'spanning-tree portfast',
          'spanning-tree bpduguard enable']

access = {'0/12': 10, '0/14': 11, '0/16': 17, '0/17': 150}

for intf, vlan in access.items():
  print('interface FastEthernet {}'.format(intf))
  for command in access_template:
    if command.endswith('access vlan'):
      print(' {} {}'.format(command, vlan))
    else:
      print(' {}'.format(command))

Коментарі до коду:

 • Перший цикл for виконує ітерацію по ключам і значенням у словнику access
 • Поточний ключ у цій точці циклу зберігається у змінній intf
 • Поточне значення на цьому етапі циклу зберігається у змінній vlan
 • Відображається print рядок interface FastEthernet з доданим до нього номером інтерфейсу
 • Другий цикл for повторює команди зі списку access_template
 • Оскільки потрібно додати номер VLAN до команди switchport access vlan:

 • всередині другого циклу for перевіряються команди

 • якщо команда закінчується на access vlan, виводиться команда, і до неї додається номер VLAN
 • у всіх інших випадках команда просто відображається print

Результат виконання скрипта:

$ python generate_access_port_config.py
interface FastEthernet0/12
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
interface FastEthernet0/14
 switchport mode access
 switchport access vlan 11
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
interface FastEthernet0/16
 switchport mode access
 switchport access vlan 17
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
interface FastEthernet0/17
 switchport mode access
 switchport access vlan 150
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable