Перейти до змісту

Введення інформації користувачем

Іноді потрібно отримати інформацію від користувача, наприклад, запросити пароль.

Для отримання інформації від користувача використовується функція input:

In [1]: print(input('Routing protocol: '))
Routing protocol: OSPF
OSPF

В цьому разі інформація відразу виводиться користувачеві, але крім цього інформація, яку ввів користувач, може бути збережена в якусь змінну і може використовуватися далі в скрипті.

In [2]: protocol = input('Routing protocol: ')
Routing protocol: OSPF

In [3]: print(protocol)
OSPF

У дужках зазвичай пишеться якийсь запит, який уточнює яку інформацію потрібно ввести.

Запит інформації зі скрипту (файл access_template_input.py):

interface = input('Enter interface type and number: ')
vlan = input('Enter VLAN number: ')

access_template = ['switchport mode access',
          'switchport access vlan {}',
          'switchport nonegotiate',
          'spanning-tree portfast',
          'spanning-tree bpduguard enable']

print('\n' + '-' * 30)
print('interface {}'.format(interface))
print('\n'.join(access_template).format(vlan))

У перших двох рядках запитується інформація користувача.

Рядок print('\n' + '-' * 30) використовується для того, щоб візуально відокремити запит інформації від виводу.

Виконання скрипту:

$ python access_template_input.py
Enter interface type and number: Gi0/3
Enter VLAN number: 55

------------------------------
interface Gi0/3
switchport mode access
switchport access vlan 55
switchport nonegotiate
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable