Перейти до змісту

Словник (Dictionary)

Словники - це змінюваний упорядкований тип даних:

 • дані у словнику - це пари ключ: значение
 • доступ до значень здійснюється за ключом
 • дані у словнику впорядковані за порядком додавання елементів
 • словники можна змінювати, тобто елементи словника можна змінювати, додавати, видаляти
 • ключ має бути об'єктом незмінного типу: число, рядок, кортеж
 • значення може бути даними будь-якого типу

В інших мовах програмування тип даних подібний до словника може називатися асоціативний масив, хеш або хеш-таблиця.

Приклад словника:

london = {'name': 'London1', 'location': 'London Str', 'vendor': 'Cisco'}

Можна записувати і так:

london = {
  'id': 1,
  'name': 'London',
  'it_vlan': 320,
  'user_vlan': 1010,
  'mngmt_vlan': 99,
  'to_name': None,
  'to_id': None,
  'port': 'G1/0/11'
}

Для того, щоб отримати значення зі словника, треба звернутися по ключу:

In [1]: london = {'name': 'London1', 'location': 'London Str'}

In [2]: london['name']
Out[2]: 'London1'

In [3]: london['location']
Out[3]: 'London Str'

Додати нову пару ключ-значення:

In [4]: london['vendor'] = 'Cisco'

In [5]: print(london)
{'vendor': 'Cisco', 'name': 'London1', 'location': 'London Str'}

У словнику як значення можна використовувати словник:

london_co = {
  'r1': {
    'hostname': 'london_r1',
    'location': '21 New Globe Walk',
    'vendor': 'Cisco',
    'model': '4451',
    'ios': '15.4',
    'ip': '10.255.0.1'
  },
  'r2': {
    'hostname': 'london_r2',
    'location': '21 New Globe Walk',
    'vendor': 'Cisco',
    'model': '4451',
    'ios': '15.4',
    'ip': '10.255.0.2'
  },
  'sw1': {
    'hostname': 'london_sw1',
    'location': '21 New Globe Walk',
    'vendor': 'Cisco',
    'model': '3850',
    'ios': '3.6.XE',
    'ip': '10.255.0.101'
  }
}

Отримати значення із вкладеного словника можна так:

In [7]: london_co['r1']['ios']
Out[7]: '15.4'

In [8]: london_co['r1']['model']
Out[8]: '4451'

In [9]: london_co['sw1']['ip']
Out[9]: '10.255.0.101'

Функція sorted сортує ключі словника за зростанням та повертає новий список із відсортованими ключами:

In [1]: london = {'name': 'London1', 'location': 'London Str', 'vendor': 'Cisco'}

In [2]: sorted(london)
Out[2]: ['location', 'name', 'vendor']