Перейти до змісту

Методи рядків

Об'єднання рядків в один

join

Метод join повертає рядок, який є об'єднанням рядків у послідовності рядків, переданої як аргумент. Між елементами в об'єднанні рядків проставляється роздільник.

Поділ рядка на частини

split

Розділяє рядок на частини за вказаним роздільником. Повертає список рядків.

rsplit

Розділяє рядок на частини за вказаним роздільником. Повертає список рядків. Працює як split за замовчуванням, єдина відмінність у поведінці полягає в тому, що розділ починається праворуч під час використання maxsplit.

splitlines

Розділяє рядок на частини за символом нового рядку. Повертає список рядків.

partition

Partition the string into three parts using the given separator.

rpartition

Partition the string into three parts using the given separator.

Видалення символів whitespace

strip

Return a copy of the string with leading and trailing whitespace removed.

rstrip

Return a copy of the string with trailing whitespace removed.

lstrip

Return a copy of the string with leading whitespace removed.

Перевірка початку/кінця рядка

startswith

Return True if S starts with the specified prefix, False otherwise.

endswith

Return True if S ends with the specified prefix, False otherwise.

Перетворення регістрів

lower

Return a copy of the string converted to lowercase.

capitalize

Return a capitalized version of the string.

swapcase

Convert uppercase characters to lowercase and lowercase characters to uppercase.

title

Return a version of the string where each word is titlecased.

upper

Return a copy of the string converted to uppercase.

casefold

Return a version of the string suitable for caseless comparisons.

Вирівнювання тексту

center

Return a centered string of length width.

ljust

Return a left-justified string of length width.

rjust

Return a right-justified string of length width.

Пошук, підрахунок елементів

count

S.count(sub[, start[, end]]) -> int

find

S.find(sub[, start[, end]]) -> int

index

S.index(sub[, start[, end]]) -> int

rfind

S.rfind(sub[, start[, end]]) -> int

rindex

S.rindex(sub[, start[, end]]) -> int

Заміна

replace

S.replace(old, new)

translate

Replace each character in the string using the given translation table.

removeprefix

Return a str with the given prefix string removed if present.

removesuffix

Return a str with the given suffix string removed if present.

Інші методи

expandtabs

Return a copy where all tab characters are expanded using spaces.

zfill

Pad a numeric string with zeros on the left, to fill a field of the given width.

format

S.format(*args, **kwargs) -> str

format_map

S.format_map(mapping) -> str

maketrans

Return a translation table usable for str.translate().

encode

Encode the string using the codec registered for encoding.

Перевірка того, що знаходиться у рядку

isalnum

Return True if the string is an alpha-numeric string, False otherwise.

isalpha

Return True if the string is an alphabetic string, False otherwise.

isascii

Return True if all characters in the string are ASCII, False otherwise.

isdecimal

Return True if the string is a decimal string, False otherwise.

isdigit

Return True if the string is a digit string, False otherwise.

isidentifier

Return True if the string is a valid Python identifier, False otherwise.

islower

Return True if the string is a lowercase string, False otherwise.

isnumeric

Return True if the string is a numeric string, False otherwise.

isprintable

Return True if the string is printable, False otherwise.

isspace

Return True if the string is a whitespace string, False otherwise.

istitle

Return True if the string is a title-cased string, False otherwise.

isupper

Return True if the string is an uppercase string, False otherwise.