Перейти до змісту

iter

У Python функція iter відповідає за отримання ітератора:

In [4]: numbers = [1, 2, 3]

In [5]: iter(numbers)
Out[5]: <list_iterator at 0x7f0d2526b490>

Функція iter працюватиме з будь-яким об'єктом, який має метод __iter__ або __getitem__.

Метод __iter__ повертає ітератор. Якщо цей метод відсутній, функція iter перевіряє, чи існує метод __getitem__ — метод, який дозволяє отримувати елементи за індексом.

Якщо метод __getitem__ є, він повертає ітератор, який передається через елементи за допомогою індексу (починаючи з 0).

На практиці використання методу __getitem__ означає, що всі послідовності елементів є ітерованими об'єктами. Наприклад, список, кортеж, рядок. Хоча ці типи даних також мають метод __iter__.