Перейти до змісту

Передача аргументів скрипту (argv)

Найчастіше скрипт вирішує якесь загальне завдання. Наприклад, скрипт обробляє файл конфігурації. І щоб обробити інший файл конфігурації, треба вказувати його якимось чином у коді. Звичайно, у такому разі не хочеться щоразу руками у скрипті правити назву файлу.

Набагато краще передавати ім'я файлу як аргумент скрипту і потім використовувати вже вказаний файл.

Модуль sys дає змогу працювати з аргументами скрипта за допомогою argv.

Приклад access_template_argv.py:

from sys import argv

interface = argv[1]
vlan = argv[2]

access_template = ['switchport mode access',
          'switchport access vlan {}',
          'switchport nonegotiate',
          'spanning-tree portfast',
          'spanning-tree bpduguard enable']

print('interface {}'.format(interface))
print('\n'.join(access_template).format(vlan))

Перевірка роботи скрипту:

$ python access_template_argv.py Gi0/7 4
interface Gi0/7
switchport mode access
switchport access vlan 4
switchport nonegotiate
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable

Аргументи, які були передані скрипту, підставляються як значення до шаблону.

argv

Тут треба пояснити кілька моментів:

 • argv – це список
 • всі аргументи знаходяться у списку у вигляді рядків
 • argv містить не лише аргументи, які передали скрипту, але й назву самого скрипту

У цьому випадку у списку argv знаходяться такі елементи:

['access_template_argv.py', 'Gi0/7', '4']

Спочатку йде ім'я самого скрипта, потім аргументи в тому ж порядку в якому вони передавалися.