Перейти до змісту

Винятки

Тут розглядаються кілька вбудованих винятків які будуть часто генеруватися, в тому числі через помилки в коді. Опис винятків спрощено, за повною інформацією та описом звертайтесь до документації.

IndexError

KeyError

NameError

UnboundLocalError

FileNotFoundError

TypeError

Цей виняток генерується, коли операція або функція застосована до об'єкта невідповідного типу.

Наприклад, функція len не працює з типом int:

In [1]: len(100)
--------------------------------------------------------------------------
TypeError                Traceback (most recent call last)
Cell In[1], line 1
----> 1 len(100)

TypeError: object of type 'int' has no len()

Також функція len очікує тільки один аргумент, а тут передані два:

In [2]: len("hello", "test")
--------------------------------------------------------------------------
TypeError                Traceback (most recent call last)
Cell In[2], line 1
----> 1 len("hello", "test")

TypeError: len() takes exactly one argument (2 given)

Приклад для операцій:

In [1]: 100 + "test"
---------------------------------------------------------------------------
TypeError                 Traceback (most recent call last)
Cell In[1], line 1
----> 1 100 + "test"

TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'str'

Приклад виконання операції яка не підтримується (file.close це True або False, а їх не можна викликати)

In [3]: file.closed()
---------------------------------------------------------------------------
TypeError                 Traceback (most recent call last)
Cell In[3], line 1
----> 1 file.closed()

TypeError: 'bool' object is not callable

ValueError

Генерується, коли операція або функція отримує аргумент, який має правильний тип, але невідповідне значення.

Наприклад, функція int може виконувати конвертацію із рядка в число:

In [3]: int("100")
Out[3]: 100

Але якщо передати int рядок, який вона не може конвертувати в десяткове число (за замовчуванням), згенерується виняток ValueError:

In [4]: int("ff")
---------------------------------------------------------------------------
ValueError                Traceback (most recent call last)
Cell In[4], line 1
----> 1 int("ff")

ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'ff'

Із вказанням додаткового параметру, можна вказати, що конвертація буде із шістнадцяткового формату:

In [5]: int("ff", 16)
Out[5]: 255

AttributeError

Генерується, коли код звертається до атрибута, якого немає в об'єкті.

Часто AttributeError генерується, коли очікується, що вираз повертає об'єкт, а він повертає, наприклад, None.

Метод append повертає None, оскільки він змінює сам список vlans, а не створює новий. Але якщо випадково подумати, що він повертає новий список і записати його у змінну result.

In [3]: vlans = [1, 2, 3]

In [4]: result = vlans.append(100)

Наступна операція зі змінною в якій має бути список, сгенерує виняток AttributeError (через те що в result насправді None):

In [5]: result.append(200)
---------------------------------------------------------------------------
AttributeError              Traceback (most recent call last)
Cell In[5], line 1
----> 1 result.append(200)

AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'append'

In [6]: print(result)
None

TabError

Генерується, коли в коді для відступу використовуються і табуляція, і пробіл (мова саме про символи).

TabError: inconsistent use of tabs and spaces in indentation

Виправити ситуацію можна заміною символу табуляції 4 пробілами.

IndentationError

Генерується у випадку виникнення синтаксичних помилок, пов’язаних із неправильним відступом.

Код і відповідна помилка при виконанні (другий print має бути на одному рівні з print або for):

for i in range(10):
  print(i)
 print(i)

IndentationError: unindent does not match any outer indentation level

Код і відповідна помилка при виконанні (перший print має бути з відступом):

for i in range(10):
print(i)
  print(i)

IndentationError: expected an indented block after 'for' statement on line 2

SyntaxError

Генерується у випадку виникнення синтаксичних помилок.

В цьому випадку після range(10) не вистачає :

  for i in range(10)
           ^
SyntaxError: expected ':'