Перейти до змісту

Перетворення типів

Python має кілька корисних вбудованих функцій, які дозволяють перетворити дані з одного типу в інший.

int

int перетворює рядок на integer:

In [1]: int("10")
Out[1]: 10

За допомогою функції int можна перетворити число в двійковому записі на десятковий (двійковий запис повинен бути у вигляді рядка):

In [2]: int("11111111", 2)
Out[2]: 255

bin

Перетворити десяткове число на двійковий формат можна за допомогою bin:

In [3]: bin(10)
Out[3]: '0b1010'

In [4]: bin(255)
Out[4]: '0b11111111'

hex

Аналогічна функція є і для перетворення на шістнадцятковий формат:

In [5]: hex(10)
Out[5]: '0xa'

In [6]: hex(255)
Out[6]: '0xff'

list

Функція list перетворює аргумент на список:

In [7]: list("string")
Out[7]: ['s', 't', 'r', 'i', 'n', 'g']

In [8]: list({1, 2, 3})
Out[8]: [1, 2, 3]

In [9]: list((1, 2, 3, 4))
Out[9]: [1, 2, 3, 4]

set

Функція set перетворює аргумент на множину:

In [10]: set([1, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4])
Out[10]: {1, 2, 3, 4}

In [11]: set((1, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4))
Out[11]: {1, 2, 3, 4}

In [12]: set("string string")
Out[12]: {' ', 'g', 'i', 'n', 'r', 's', 't'}

Ця функція буде дуже корисною, коли потрібно отримати унікальні елементи в послідовності.

tuple

Функція tuple перетворює аргумент на кортеж:

In [13]: tuple([1, 2, 3, 4])
Out[13]: (1, 2, 3, 4)

In [14]: tuple({1, 2, 3, 4})
Out[14]: (1, 2, 3, 4)

In [15]: tuple("string")
Out[15]: ('s', 't', 'r', 'i', 'n', 'g')

Це може стати в нагоді в тому випадку, якщо потрібно отримати незмінний об'єкт.

str

Функція str перетворює аргумент у рядок:

In [16]: str(10)
Out[16]: '10'