Перейти до змісту

symmetric_difference

Повертає нову множину із елементами які є в одній множині чи іншій, але не в обох.

set

Синтаксис

Повертає нову множину із елементами або в set, або в other, але не в обох.

set.symmetric_difference(other)

Параметри

other

Ітерований об'єкт.

Значення, що повертається

Множина.

Виняток

Якщо якийсь елемент набору даних не хешований, виникає виняток TypeError

sw1 = {1, 2, 3, 10, 20}
sw3 = [10, 100, [1, 2, 3]]

In [6]: sw1.symmetric_difference(sw3)
---------------------------------------------------------------------------
TypeError                 Traceback (most recent call last)
Cell In[6], line 1
----> 1 sw1.symmetric_difference(sw3)

TypeError: unhashable type: 'list'

Оператор ^:

sw1 = {1, 2, 3, 10, 20}
sw3 = [10, 100, 200, 300]

In [8]: sw1 ^ sw3
---------------------------------------------------------------------------
TypeError                 Traceback (most recent call last)
Cell In[8], line 1
----> 1 sw1 ^ sw3

TypeError: unsupported operand type(s) for ^: 'set' and 'list'

Приклади використання

Метод symmetric_difference

sw1 = {1, 2, 3, 10, 20}
sw2 = {30, 40, 100, 10, 20}
sw3 = [10, 30]

In [10]: sw1.symmetric_difference(sw2)
Out[10]: {1, 2, 3, 30, 40, 100}

In [11]: sw1.symmetric_difference(sw3)
Out[11]: {1, 2, 3, 20, 30}

Оператор ^:

sw1 = {1, 2, 3, 10, 20}
sw2 = {30, 40, 100, 10, 20}
sw3 = [10, 30]

In [12]: sw1 ^ sw2
Out[12]: {1, 2, 3, 30, 40, 100}

In [13]: sw1 ^ sw2 ^ set(sw3)
Out[13]: {1, 2, 3, 10, 40, 100}