Перейти до змісту

open

Функція open відкриває файл і повертає відповідний файловий об'єкт. Якщо файл неможливо відкрити, виникає виняток OSError.

Синтаксис

open(
  file,
  mode='r',
  buffering=-1,
  encoding=None,
  errors=None,
  newline=None,
  closefd=True,
  opener=None,
)

Параметри

file

mode

Символ Значення
"r" відкритий для читання (за замовчуванням)
"w" відкрити для запису, спочатку видаливши вміст файлу
"x" відкрити для ексклюзивного створення, якщо файл уже існує, виникає виняток FileExistsError
"а" відкрити для запису, додаючи в кінець файлу, якщо він існує
"b" двійковий режим
"t" текстовий режим (за замовчуванням)
"+" відкритий для оновлення (читання та запис)

Python розрізняє двійковий і текстовий ввід-вивід. Файли, відкриті в двійковому режимі (із буквою b в аргументі mode), повертають вміст як об'єкти байти (bytes) без будь-якого декодування. У текстовому режимі (за замовчуванням, або коли t включено в аргумент режиму), вміст файлу повертається як рядок, відповідно байти були спочатку декодовані з використанням кодування.

| Режим відкриття      | r | r+ | w | w+ | a | a+ | x | x+ |
|----------------------------|---|----|---|----|---|----|---|----|
| читання          | + | + |  | + |  | + |  | + |
| запис           |  | + | + | + | + | + | + | + |
| створення нового файлу   |  |  | + | + | + | + | + | + |
| відкриття існуючого файлу |  |  | + | + | + | + |  |  |
| вміст файлу видаляється  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| позиція на початку     | + | + | + | + |  |  | + | + |
| позиція в кінці      |  |  |  |  | + | + |  |  |
| запис після seek      |  | + | + | + |  |  | + | + |
Пояснення до таблиці

Джерело таблиці

 • читання - дозволено читання з файлу
 • запис - запис у файл дозволений
 • створення - файл створюється, якщо він ще не існує
 • вміст файлу видаляється - під час відкриття файл стає порожнім (увесь вміст файлу стирається)
 • позиція на початку - після відкриття файлу початкова позиція встановлюється на початок файлу
 • позиція в кінці - після відкриття файлу початкова позиція встановлюється в кінець файлу

encoding

У текстовому режимі, якщо кодування не вказано, кодування, що використовується, залежить від платформи: викликається locale.getencoding(), щоб отримати поточне кодування.

errors

errors — необов'язковий рядок, який визначає, як мають оброблятися помилки кодування та декодування у текстовому режимі.

Доступні різноманітні стандартні обробники помилок. Стандартні назви включають:

 • 'strict' викликає виняток ValueError, якщо є помилка кодування. Стандартне значення None має той самий ефект.
 • 'ignore' ігнорує помилки. Ігнорування помилок кодування може призвести до втрати даних!
 • 'replace' вставляє маркер заміни (наприклад, ?), там де є неправильні дані.
 • 'surrogateescape' детальніше в документації open.
 • 'backslashreplace' замінює некоректні дані escape-послідовностями Python зі зворотною косою рискою.

Підтримується лише під час запису у файл. Символи, які не підтримуються кодуванням:

 • 'xmlcharrefreplace' замінюються відповідним посиланням на символ XML &#nnn
 • 'namereplace' замінюються escape-послідовностями \N{...}

newline

buffering

У документації open.

closefd

У документації open.

opener

У документації open.

Значення, що повертається

Виняток

Якщо ... виникає виняток ...

Ієрархія винятків

OSError
  ├── BlockingIOError
  ├── ChildProcessError
  ├── ConnectionError
  │  ├── BrokenPipeError
  │  ├── ConnectionAbortedError
  │  ├── ConnectionRefusedError
  │  └── ConnectionResetError
  ├── FileExistsError
  ├── FileNotFoundError
  ├── InterruptedError
  ├── IsADirectoryError
  ├── NotADirectoryError
  ├── PermissionError
  ├── ProcessLookupError
  └── TimeoutError

Приклади використання

Дивись також