Перейти до змісту

Приклади роботи з файлами

У цьому підрозділі розглядається робота з файлами та поєднуються теми: файли, цикли та умови.

При обробці виводу команд чи конфігурації часто потрібно буде записати підсумкові дані у словник. Не завжди очевидно, як обробляти виводу команд і як загалом підходити до розбору виводу на частини. У цьому підрозділі розглядаються кілька прикладів, із зростаючим рівнем складності.

Розбір виводу стовпцями

У цьому прикладі розбиратиметься вивід команди sh ip int br. З виводу команди нам треба отримати відповідність ім'я інтерфейсу – IP-адресу. Тобто ім'я інтерфейсу – це ключ словника, а IP-адреса – значення. При цьому, відповідність треба робити тільки для тих інтерфейсів, у яких призначено IP-адресу.

Приклад виводу команди sh ip int br (файл sh_ip_int_br.txt):

R1#show ip interface brief
Interface         IP-Address   OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0      15.0.15.1    YES manual up        up
FastEthernet0/1      10.0.12.1    YES manual up        up
FastEthernet0/2      10.0.13.1    YES manual up        up
FastEthernet0/3      unassigned   YES unset up        down
Loopback0         10.1.1.1    YES manual up        up
Loopback100        100.0.0.1    YES manual up        up

Файл working_with_dict_example_1.py:

result = {}

with open('sh_ip_int_br.txt') as f:
  for line in f:
    line_list = line.split()
    if line_list and line_list[1][0].isdigit():
      interface = line_list[0]
      address = line_list[1]
      result[interface] = address

print(result)

Команда sh ip int br відображає вивід стовпцями. Всі потрібні поля знаходяться в одному рядку. Скрипт обробляє вивід рядок за рядком і кожен рядок розбиває методом split.

Отриманий список містить стовпці виводу. Так як з усього виводу потрібні тільки інтерфейси, на яких налаштована IP-адреса, виконується перевірка першого символу другого стовпця: якщо перший символ число, значить на інтерфейсі призначена адреса і цей рядок треба обробляти.

Оскільки для кожного рядка є пара ключа та значення, вони присвоюються у словник: result[interface] = address.

Результатом виконання скрипта буде такий словник (тут він розбитий на пари ключ-значення для зручності, у реальному виводу скрипта словник відображатиметься в один рядок):

{'FastEthernet0/0': '15.0.15.1',
 'FastEthernet0/1': '10.0.12.1',
 'FastEthernet0/2': '10.0.13.1',
 'Loopback0': '10.1.1.1',
 'Loopback100': '100.0.0.1'}

Отримання ключа та значення з різних рядків виводу

Дуже часто вивід команд виглядає таким чином, що ключ та значення знаходяться у різних рядках.

Наприклад, з виводу команди sh ip interface треба отримати ім'я інтерфейсу та MTU (файл sh_ip_interface.txt):

Ethernet0/0 is up, line protocol is up
 Internet address is 192.168.100.1/24
 Broadcast address is 255.255.255.255
 Address determined by non-volatile memory
 MTU is 1500 bytes
 Helper address is not set
 ...
Ethernet0/1 is up, line protocol is up
 Internet address is 192.168.200.1/24
 Broadcast address is 255.255.255.255
 Address determined by non-volatile memory
 MTU is 1500 bytes
 Helper address is not set
 ...
Ethernet0/2 is up, line protocol is up
 Internet address is 19.1.1.1/24
 Broadcast address is 255.255.255.255
 Address determined by non-volatile memory
 MTU is 1500 bytes
 Helper address is not set
 ...

Ім'я інтерфейсу знаходиться у рядку Ethernet0/0 is up, line protocol is up, а MTU у рядку MTU is 1500 bytes.

Наприклад, спробуємо запам'ятовувати щоразу інтерфейс у змінну interface і виводити його значення print, але тільки коли зустрічається рядок зі значенням MTU:

with open('sh_ip_interface.txt') as f:
  for line in f:
    if 'line protocol' in line:
      interface = line.split()[0]
    elif 'MTU is' in line:
      mtu = line.split()[-2]
      print('{:15}{}'.format(interface, mtu))

Вивід

Ethernet0/0  1500
Ethernet0/1  1500
Ethernet0/2  1500
Ethernet0/3  1500
Loopback0   1514

Вивід організований таким чином, що спочатку йде рядок з інтерфейсом, а потім через кілька рядків - рядок з MTU. Якщо запам'ятовувати ім'я інтерфейсу кожного разу, коли воно зустрічається, то на момент, коли зустрінеться рядок з MTU, останній записаний інтерфейс - це той, до якого належить MTU.

Тепер, якщо необхідно створити словник з відповідністю інтерфейсу - MTU, достатньо записати значення на момент, коли був знайдений MTU.

result = {}

with open('sh_ip_interface.txt') as f:
  for line in f:
    if 'line protocol' in line:
      interface = line.split()[0]
    elif 'MTU is' in line:
      mtu = line.split()[-2]
      result[interface] = mtu

print(result)

Результатом виконання скрипта буде такий словник (тут він розбитий на пари ключ-значення для зручності, у реальному результаті скрипта словник відображатиметься в один рядок):

{'Ethernet0/0': '1500',
 'Ethernet0/1': '1500',
 'Ethernet0/2': '1500',
 'Ethernet0/3': '1500',
 'Loopback0': '1514'}

Цей трюк часто буде корисним, оскільки часто вивід команд організований подібним чином.

Вкладений словник

Якщо потрібно отримати кілька параметрів з виводу команди, дуже зручно використовувати словник із вкладеним словником.

Наприклад, з виводу sh ip interface потрібно отримати два параметри IP-адресу та MTU:

Ethernet0/0 is up, line protocol is up
 Internet address is 192.168.100.1/24
 Broadcast address is 255.255.255.255
 Address determined by non-volatile memory
 MTU is 1500 bytes
 Helper address is not set
 ...
Ethernet0/1 is up, line protocol is up
 Internet address is 192.168.200.1/24
 Broadcast address is 255.255.255.255
 Address determined by non-volatile memory
 MTU is 1500 bytes
 Helper address is not set
 ...
Ethernet0/2 is up, line protocol is up
 Internet address is 19.1.1.1/24
 Broadcast address is 255.255.255.255
 Address determined by non-volatile memory
 MTU is 1500 bytes
 Helper address is not set
 ...

На першому етапі кожне значення зберігається в змінній, а потім виводяться всі три значення. Значення відображаються, коли зустрічається рядок MTU, оскільки він зустрічається у виводі останнім:

with open('sh_ip_interface.txt') as f:
  for line in f:
    if 'line protocol' in line:
      interface = line.split()[0]
    elif 'Internet address' in line:
      ip_address = line.split()[-1]
    elif 'MTU' in line:
      mtu = line.split()[-2]
      print('{:15}{:17}{}'.format(interface, ip_address, mtu))

Ethernet0/0  192.168.100.1/24 1500
Ethernet0/1  192.168.200.1/24 1500
Ethernet0/2  19.1.1.1/24   1500
Ethernet0/3  192.168.230.1/24 1500
Loopback0   4.4.4.4/32    1514

Тут ми використовуємо ту саму техніку, що й у попередньому прикладі, але додаємо ще одне вкладення словника:

from pprint import pprint


result = {}

with open('sh_ip_interface.txt') as f:
  for line in f:
    if 'line protocol' in line:
      interface = line.split()[0]
      result[interface] = {}
    elif 'Internet address' in line:
      ip_address = line.split()[-1]
      result[interface]['ip'] = ip_address
    elif 'MTU' in line:
      mtu = line.split()[-2]
      result[interface]['mtu'] = mtu

pprint(result)

Щоразу, коли зустрічається інтерфейс, у словнику результатів створюється ключ із назвою інтерфейсу і значення порожній словник. Це потрібно для того, щоб у момент виявлення IP-адреси або MTU, параметр можна було записати до вкладеного словника відповідного інтерфейсу.

Результатом виконання скрипта буде наступний словник:

{'Ethernet0/0': {'ip': '192.168.100.1/24', 'mtu': '1500'},
 'Ethernet0/1': {'ip': '192.168.200.1/24', 'mtu': '1500'},
 'Ethernet0/2': {'ip': '19.1.1.1/24', 'mtu': '1500'},
 'Ethernet0/3': {'ip': '192.168.230.1/24', 'mtu': '1500'},
 'Loopback0': {'ip': '4.4.4.4/32', 'mtu': '1514'}}

Вивід із порожніми значеннями

Іноді, у виводі команди траплятимуться секції з порожніми значеннями. Наприклад, у випадку з sh ip interface можуть траплятися інтерфейси, які виглядають так:

Ethernet0/1 is up, line protocol is up
 Internet protocol processing disabled
Ethernet0/2 is administratively down, line protocol is down
 Internet protocol processing disabled
Ethernet0/3 is administratively down, line protocol is down
 Internet protocol processing disabled

Відповідно, тут немає MTU та IP-адреси.

І якщо виконати попередній скрипт для файлу з такими інтерфейсами, результат буде таким (вивід для файлу sh_ip_interface2.txt):

{'Ethernet0/0': {'ip': '192.168.100.2/24', 'mtu': '1500'},
 'Ethernet0/1': {},
 'Ethernet0/2': {},
 'Ethernet0/3': {},
 'Loopback0': {'ip': '2.2.2.2/32', 'mtu': '1514'}}

Якщо необхідно додавати інтерфейси до словника лише, коли на інтерфейсі призначено IP-адресу, треба перенести створення ключа з ім'ям інтерфейсу на момент, коли зустрічається рядок з IP-адресою:

result = {}

with open('sh_ip_interface2.txt') as f:
  for line in f:
    if 'line protocol' in line:
      interface = line.split()[0]
    elif 'Internet address' in line:
      ip_address = line.split()[-1]
      result[interface] = {}
      result[interface]['ip'] = ip_address
    elif 'MTU' in line:
      mtu = line.split()[-2]
      result[interface]['mtu'] = mtu

print(result)

У цьому випадку результатом буде такий словник:

{'Ethernet0/0': {'ip': '192.168.100.2/24', 'mtu': '1500'},
 'Loopback0': {'ip': '2.2.2.2/32', 'mtu': '1514'}}