Перейти до змісту

list

list - конвертує об'єкт в список.

Синтаксис

In [1]: list?
Init signature: list(iterable=(), /)
Docstring:   
Built-in mutable sequence.

If no argument is given, the constructor creates a new empty list.
The argument must be an iterable if specified.
Type:      type

Приклади

Створення порожнього списку (в Python для цього частіше використовується вираз items = []):

items = list()

Створення списку символів з рядку:

In [2]: list('router')
Out[2]: ['r', 'o', 'u', 't', 'e', 'r']

List працює тільки з ітерованими об'єктами. Якщо ви передасте list не ітерований об’єкт, буде згенеровано виняток TypeError:

In [3]: list(100)
--------------------------------------------------------------------------
TypeError                Traceback (most recent call last)
Cell In[3], line 1
----> 1 list(100)

TypeError: 'int' object is not iterable