Перейти до змісту

for

Дуже часто ту саму дію необхідно виконати для набору даних одного типу. Наприклад, перетворити всі рядки в списку на верхній регістр. Для виконання цих дій Python використовує цикл for.

Цикл for перебирає елементи вказаної послідовності один за одним і виконує дії, вказані в блоці for для кожного елемента.

Приклади послідовностей елементів, по яким цикл for може виконувати ітерацію:

 • рядок
 • список
 • словник
 • range
 • будь-який ітерований об'єкт

Приклад перетворення рядків у списку на верхній регістр:

In [10]: words = ['list', 'dict', 'tuple']

In [11]: upper_words = []

In [12]: for word in words:
  ...:   upper_words.append(word.upper())
  ...:

In [13]: upper_words
Out[13]: ['LIST', 'DICT', 'TUPLE']

Вираз for word in words: означає "для кожного слова в списку слів words виконати дії в блоці for". У цьому випадку word - це ім'я змінної, яка посилається на різні значення на кожній ітерації циклу.

Note

Проект pythontutor може дуже допомогти в розумінні циклів. Візуалізація коду дозволяє побачити, що відбувається на кожному етапі виконання коду, що особливо корисно з циклами. Ви можете завантажити свій код на сайт pythontutor, але для прикладу перейдіть за цим посиланням, щоб переглянути приклад вище.

Цикл for може працювати з будь-якою послідовністю елементів.

Під час роботи з рядками цикл for виконує ітерацію по символах рядка, наприклад:

In [1]: for letter in 'Test string':
  ...:   print(letter)
  ...:
T
e
s
t

s
t
r
i
n
g

Цикл використовує змінну з іменем letter. Хоча ім'я може бути будь-яким, найкраще, коли ім'я говорить вам, через які об'єкти виконуються ітерації.

Іноді потрібно використовувати послідовність чисел у циклі. У цьому випадку можна використовувати функцію range. Приклад циклу з функцією range:

In [2]: for i in range(10):
  ...:   print(f'interface FastEthernet0/{i}')
  ...:
interface FastEthernet0/0
interface FastEthernet0/1
interface FastEthernet0/2
interface FastEthernet0/3
interface FastEthernet0/4
interface FastEthernet0/5
interface FastEthernet0/6
interface FastEthernet0/7
interface FastEthernet0/8
interface FastEthernet0/9

Функція range генерує числа в діапазоні від нуля до вказаного числа (у цьому прикладі до 10), не враховуючи його.

У цьому прикладі перебирається список VLAN, тому змінну можна назвати vlan:

In [3]: vlans = [10, 20, 30, 40, 100]
In [4]: for vlan in vlans:
  ...:   print(f'vlan {vlan}')
  ...:   print(f' name VLAN_{vlan}')
  ...:   
vlan 10
 name VLAN_10
vlan 20
 name VLAN_20
vlan 30
 name VLAN_30
vlan 40
 name VLAN_40
vlan 100
 name VLAN_100

Коли цикл for проходить через словник, він виконує ітерацію за ключами:

r1 = {
   'ios': '15.4',
   'ip': '10.255.0.1',
   'hostname': 'london_r1',
   'location': '21 New Globe Walk',
   'model': '4451',
   'vendor': 'Cisco',
}


In [35]: for k in r1:
  ...:   print(k)
  ...:
ios
ip
hostname
location
model
vendor

Якщо потрібно вивести пари ключ-значення в циклі, можна зробити так:

In [36]: for key in r1:
  ...:   print(key + ' => ' + r1[key])
  ...:
ios => 15.4
ip => 10.255.0.1
hostname => london_r1
location => 21 New Globe Walk
model => 4451
vendor => Cisco

Або скористатися методом items, який дозволяє отримати пару ключ-значення:

In [37]: for key, value in r1.items():
  ...:   print(key + ' => ' + value)
  ...:
ios => 15.4
ip => 10.255.0.1
hostname => london_r1
location => 21 New Globe Walk
model => 4451
vendor => Cisco