Перейти до змісту

Список (List)

Список у Python це:

  • послідовність елементів у квадратних дужках, розділених комою
  • змінюваний упорядкований тип даних

Створення списку

літерал

vlans = [10, 20, 30, 50]

list

list1 = list('router')

list comprehensions

num_as_str = [str(num) for num in range(10)]

Методи

Операції

Індекси, зрізи

Функції

len

sorted