Перейти до змісту

Кортеж (Tuple)

Кортеж в Python це:

 • послідовність елементів в дужках, які розділені між собою комою
 • незмінний упорядкований тип даних

Грубо кажучи, кортеж – це список, який не можна змінити. Тобто в кортежі є лише права на читання. Це може бути захистом від випадкових змін.

Створити порожній кортеж:

In [1]: tuple1 = tuple()

In [2]: print(tuple1)
()

Кортеж з одного елемента (зверніть увагу на кому):

In [3]: tuple2 = ('password',)

Кортеж зі списку:

In [4]: list_keys = ['hostname', 'location', 'vendor', 'model', 'ios', 'ip']

In [5]: tuple_keys = tuple(list_keys)

In [6]: tuple_keys
Out[6]: ('hostname', 'location', 'vendor', 'model', 'ios', 'ip')

До елементів у кортежі можна звертатись, як і до елементів списку, за порядковим номером:

In [7]: tuple_keys[0]
Out[7]: 'hostname'

Оскільки кортеж незмінний, привласнити нове значення не можна:

In [8]: tuple_keys[1] = 'test'
---------------------------------------------------------------------------
TypeError                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-9-1c7162cdefa3> in <module>()
----> 1 tuple_keys[1] = 'test'

TypeError: 'tuple' object does not support item assignment

Функція sorted сортує елементи кортежу за зростанням та повертає новий список із відсортованими елементами:

In [2]: tuple_keys = ('hostname', 'location', 'vendor', 'model', 'ios', 'ip')

In [3]: sorted(tuple_keys)
Out[3]: ['hostname', 'ios', 'ip', 'location', 'model', 'vendor']