Перейти до змісту

Модуль subprocess

Модуль subprocess дозволяє створювати нові процеси. При цьому він може підключатися до стандартних потоків введення/виведення та отримувати код повернення.

За допомогою subprocess можна, наприклад, виконувати будь-які команди Linux зі скрипту. І залежно від ситуації отримувати виведення чи лише перевіряти, що команда виконалася без помилок.

Note

Цей модуль призначений для заміни кількох старих модулів і функцій:

 • os.system
 • os.spawn*

Рекомендований варіант роботи з модулем, це використання функції run для всіх випадків використання, які вона може обробляти. Для більш складних випадків можна використовувати Popen (функція run всередині також використовує Popen).

Функція subprocess.run

Функція subprocess.run – основний спосіб роботи з модулем subprocess.

Синтаксис функції run:

In [5]: subprocess.run?
Signature:
subprocess.run(
  *popenargs,
  input=None,
  capture_output=False,
  timeout=None,
  check=False,
  **kwargs,
)

Функція subprocess.run виконує команду описану аргументами popenargs, чекає, поки команда завершиться і повертає екземпляр класу CompletedProcess.

У сигнатурі функції subprocess.run зазначена тільки частина параметрів для налаштування роботи функції. Всі інші параметри заховані в **kwargs - тут можна вказувати будь-які параметри Popen.

В документації в описі функції зазначено більше параметрів, але для повного переліку все ж треба звернутися до опису Popen:

subprocess.run(args, *, stdin=None, input=None, stdout=None, stderr=None, capture_output=False, shell=False, cwd=None, timeout=None, check=False, encoding=None, errors=None, text=None, env=None, universal_newlines=None, **other_popen_kwargs)

Найпростіший варіант використання функції – запуск її таким чином:

In [1]: import subprocess

In [2]: result = subprocess.run('ls')
ipython_as_mngmt_console.md README.md     version_control.md
module_search.md       useful_functions
naming_conventions      useful_modules

У змінній результат тепер міститься спеціальний об'єкт CompletedProcess. З цього об'єкта можна отримати інформацію про виконання процесу, наприклад, про код повернення (це код, який вказує статус завершення роботи, в найпростішому випадку, вдалий чи ні):

In [3]: result
Out[3]: CompletedProcess(args='ls', returncode=0)

In [4]: result.returncode
Out[4]: 0

Код 0 означає, що програма виконалася успішно.

Warning

Всі команди які передаються subprocess виконуються на Debian. Якщо ви використовуєте іншу ОС, потрібно змінити команди на відповідні для ОС.

Якщо потрібно викликати команду з аргументами, її потрібно передавати таким чином (як список або будь-який інший ітерований об'єкт):

In [15]: subprocess.run(['ls', '-l'])
total 32
-rw-r--r-- 1 vagrant vagrant  66 Jun 26 2023 basics_01_ping.py
-rw-r--r-- 1 vagrant vagrant 359 Jun 26 2023 basics_02_ping_func.py
-rw-r--r-- 1 vagrant vagrant 693 Jun 26 2023 basics_03_popen_ping_func.py
-rw-r--r-- 1 vagrant vagrant 758 Jun 26 2023 basics_04_popen_ping_func_zip.py
-rw-r--r-- 1 vagrant vagrant 688 Jun 26 2023 basics_05_popen_ping_func_zip.py
-rw-r--r-- 1 vagrant vagrant 384 Jun 26 2023 basics_06_rich_progress_ping_func.py
-rw-r--r-- 1 vagrant vagrant 487 Jun 26 2023 basics_07_rich_colors_ping_func.py
drwxr-xr-x 2 vagrant vagrant 4096 Jun 26 2023 ipaddress
Out[15]: CompletedProcess(args=['ls', '-l'], returncode=0)

При спробі виконати команду з використанням wildcard-виразів, наприклад, якщо використати *, виникне помилка:

In [20]: subprocess.run(['ls', '-ls', '*rich*py'])
ls: cannot access '*rich*py': No such file or directory
Out[20]: CompletedProcess(args=['ls', '-ls', '*rich*py'], returncode=2)

Для того щоб викликати команди, в яких використовуються wildcard-вирази, потрібно додавати аргумент shell і викликати команду таким чином (всю команду пишемо в середині одного рядка):

In [22]: subprocess.run('ls -ls *rich*py', shell=True)
4 -rw-r--r-- 1 vagrant vagrant 384 Jun 26 2023 basics_06_rich_progress_ping_func.py
4 -rw-r--r-- 1 vagrant vagrant 487 Jun 26 2023 basics_07_rich_colors_ping_func.py
Out[22]: CompletedProcess(args='ls -ls *rich*py', returncode=0)

Ще одна особливість функції run - вона очікує на завершення виконання команди. Якщо спробувати, наприклад, запустити команду ping, цей аспект буде більш помітний:

In [26]: subprocess.run(['ping', '-c', '3', '-n', '8.8.8.8'])
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=114 time=23.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=114 time=24.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=114 time=29.8 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2012ms
rtt min/avg/max/mdev = 23.467/25.974/29.836/2.770 ms
Out[26]: CompletedProcess(args=['ping', '-c', '3', '-n', '8.8.8.8'], returncode=0)

Отримання результату виконання команди

За замовчуванням функція run виводить результат виконання команди на стандартний потік виведення.

In [5]: subprocess.run('ls')
basics_01_ping.py         basics_05_popen_ping_func_zip.py
basics_02_ping_func.py      basics_06_rich_progress_ping_func.py
basics_03_popen_ping_func.py   basics_07_rich_colors_ping_func.py
basics_04_popen_ping_func_zip.py ipaddress
Out[5]: CompletedProcess(args='ls', returncode=0)


In [7]: result = subprocess.run('ls')
basics_01_ping.py         basics_05_popen_ping_func_zip.py
basics_02_ping_func.py      basics_06_rich_progress_ping_func.py
basics_03_popen_ping_func.py   basics_07_rich_colors_ping_func.py
basics_04_popen_ping_func_zip.py ipaddress

Якщо результат виконання команди треба зберегти для подальшої обробки, можна використовувати параметр capture_output:

In [8]: result = subprocess.run('ls', capture_output=True)

Тепер можна отримати результат виконання команди таким чином:

In [9]: result.stdout
Out[9]: b'basics_01_ping.py\nbasics_02_ping_func.py\nbasics_03_popen_ping_func.py\nbasics_04_popen_ping_func_zip.py\nbasics_05_popen_ping_func_zip.py\nbasics_06_rich_progress_ping_func.py\nbasics_07_rich_colors_ping_func.py\nipaddress\n'

Зверніть увагу на літеру b перед рядком. Вона означає, що в атрибуті stdout вивід у вигляді байтового рядка. Для переведення байтового рядка у звичайний рядок є два варіанти:

 • використовувати метод decode
 • вказати аргумент encoding

Warning

Ні в якому разі не перетворюйте байтовий рядок у звичайний конвертацією через str!

Варіант із decode:

In [11]: result.stdout.decode("utf-8")
Out[11]: 'basics_01_ping.py\nbasics_02_ping_func.py\nbasics_03_popen_ping_func.py\nbasics_04_popen_ping_func_zip.py\nbasics_05_popen_ping_func_zip.py\nbasics_06_rich_progress_ping_func.py\nbasics_07_rich_colors_ping_func.py\nipaddress\n'

Варіант із encoding:

In [12]: result = subprocess.run('ls', capture_output=True, encoding="utf-8")

In [13]: result.stdout
Out[13]: 'basics_01_ping.py\nbasics_02_ping_func.py\nbasics_03_popen_ping_func.py\nbasics_04_popen_ping_func_zip.py\nbasics_05_popen_ping_func_zip.py\nbasics_06_rich_progress_ping_func.py\nbasics_07_rich_colors_ping_func.py\nipaddress\n'

Також перехоплення стандартних потоків виведення та помилок можна робити за допомогою параметрів stdout/stderr (параметри capture_output та stdout/stderr не можна використовувати одночасно):

In [14]: result = subprocess.run('ls', stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE, encoding="utf-8")

In [15]: result.stdout
Out[15]: 'basics_01_ping.py\nbasics_02_ping_func.py\nbasics_03_popen_ping_func.py\nbasics_04_popen_ping_func_zip.py\nbasics_05_popen_ping_func_zip.py\nbasics_06_rich_progress_ping_func.py\nbasics_07_rich_colors_ping_func.py\nipaddress\n'

Робота зі стандартним потоком помилок

Якщо команда була виконана з помилкою або не відпрацювала коректно, вивід команди потрапить на стандартний потік помилок.

Отримати цей вивід можна, якщо перехопити його через capture_output або stderr, а в результаті звернутись до атрибуту stderr:

In [16]: result = subprocess.run(['ping', '-c', '3', '-n', 'a'], stderr=subprocess.PIPE, encoding='utf-8')

In [17]: result = subprocess.run(['ping', '-c', '3', '-n', 'a'], capture_output=True, encoding='utf-8')

In [18]: result
Out[18]: CompletedProcess(args=['ping', '-c', '3', '-n', 'a'], returncode=2, stdout='', stderr='ping: a: Name or service not known\n')

В обох випадках у result.stdout буде порожній рядок, а в result.stderr стандартний потік виводу:

In [19]: result.stderr
Out[19]: 'ping: a: Name or service not known\n'

In [21]: result.stdout
Out[21]: ''

In [22]: result.returncode
Out[22]: 2

Якщо потрібно перехопити та об'єднати обидва потоки (stdout та stderr) в один, можна використовувати stdout=subprocess.PIPE і stderr=subprocess.STDOUT.

Приклад об'єднання потоків для команди з неуспішним статусом виконання (зверніть увагу на returncode):

In [24]: result = subprocess.run(
  ...:   ['ping', '-c', '3', '-n', 'a'], encoding='utf-8',
  ...:   stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.STDOUT,
  ...: )

In [25]: result
Out[25]: CompletedProcess(args=['ping', '-c', '3', '-n', 'a'], returncode=2, stdout='ping: a: Name or service not known\n')

In [26]: result.stdout
Out[26]: 'ping: a: Name or service not known\n'

In [27]: result.stderr

Приклад об'єднання потоків для команди з успішним статусом виконання:

In [28]: result = subprocess.run(
  ...:   ['ping', '-c', '3', '-n', '8.8.8.8'], encoding='utf-8',
  ...:   stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.STDOUT,
  ...: )

In [29]: result
Out[29]: CompletedProcess(args=['ping', '-c', '3', '-n', '8.8.8.8'], returncode=0, stdout='PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.\n64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=114 time=24.3 ms\n64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=114 time=24.8 ms\n64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=114 time=25.9 ms\n\n--- 8.8.8.8 ping statistics ---\n3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2006ms\nrtt min/avg/max/mdev = 24.288/24.991/25.851/0.647 ms\n')

In [30]: result.stdout
Out[30]: 'PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.\n64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=114 time=24.3 ms\n64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=114 time=24.8 ms\n64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=114 time=25.9 ms\n\n--- 8.8.8.8 ping statistics ---\n3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2006ms\nrtt min/avg/max/mdev = 24.288/24.991/25.851/0.647 ms\n'

In [31]: result.returncode
Out[31]: 0

Приклади використання модуля

Приклад використання модуля subprocess

import subprocess

reply = subprocess.run(['ping', '-c', '3', '-n', '8.8.8.8'])

if reply.returncode == 0:
  print('Alive')
else:
  print('Unreachable')

Результат виконання буде таким:

$ python subprocess_run_basic.py
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=43 time=54.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=43 time=54.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=43 time=53.9 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2005ms
rtt min/avg/max/mdev = 53.962/54.145/54.461/0.293 ms
Alive

Тут результат виконання команди виводиться на стандартний потік виведення.

Функція ping_ip перевіряє доступність IP-адреси та повертає True та stdout, якщо адреса доступна, або False та stderr, якщо адреса недоступна:

import subprocess


def ping_ip(host):
  """
  Ping IP address and return:
  On success - True
  On failure - False
  """
  reply = subprocess.run(['ping', '-c', '3', '-n', host],
              capture_output=True,
              encoding='utf-8')
  if reply.returncode == 0:
    return True
  else:
    return False

print(ping_ip('8.8.8.8'))
print(ping_ip('a'))

Результат виконання буде таким:

$ python subprocess_ping_function.py
True
False