Перейти до змісту

Блок with

У Python існує більш зручний спосіб роботи з файлами, ніж ті, які використовувалися досі - конструкція with. Конструкція with називається менеджер контексту.

In [1]: with open('r1.txt', 'r') as f:
 ....:   for line in f:
 ....:     print(line)
 ....:
!
service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone year
service timestamps log datetime msec localtime show-timezone year
service password-encryption
service sequence-numbers
!
no ip domain lookup
!
ip ssh version 2
!

З конструкцією with можна використовувати не тільки цикл for, а й всі методи, що розглядалися до цього:

In [4]: with open('r1.txt', 'r') as f:
 ....:   print(f.read())
 ....:
!
service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone year
service timestamps log datetime msec localtime show-timezone year
service password-encryption
service sequence-numbers
!
no ip domain lookup
!
ip ssh version 2
!

Відкриття двох файлів

Іноді потрібно працювати одночасно із двома файлами. Наприклад, треба записати деякі рядки з одного файлу, до іншого.

У такому випадку, у блоці with можна відкривати два файли таким чином:

with open('r1.txt') as src, open('result.txt', 'w') as dest:
  for line in src:
    if line.startswith('service'):
      dest.write(line)


In [6]: cat result.txt
service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone year
service timestamps log datetime msec localtime show-timezone year
service password-encryption
service sequence-numbers

Це рівнозначно таким двом блокам with:

with open('r1.txt') as src:
  with open('result.txt', 'w') as dest:
    for line in src:
      if line.startswith('service'):
        dest.write(line)