Перейти до змісту

isinstance

Повертає True, якщо аргумент object є екземпляром classinfo або його (прямого, непрямого чи віртуального) підкласу. Якщо об'єкт не є об'єктом заданого типу, функція завжди повертає значення False.

Синтаксис

isinstance(object, classinfo)

Параметри

object

Будь-який об'єкт Python.

classinfo

Тип або кортеж типів.

Значення, що повертається

True/False

Виняток

Якщо classinfo не є типом або кортежем типів, виникає виняток TypeError.

Приклади використання

In [1]: numbers = [1, 2, 3]

In [2]: isinstance(numbers, list)
Out[2]: True

In [3]: isinstance(numbers, tuple)
Out[3]: False

In [4]: isinstance(numbers, (list, tuple))
Out[4]: True

Використання класів із collections.abc:

In [19]: from collections.abc import Iterable

In [22]: isinstance(numbers, Iterable)
Out[22]: True

Приклади з винятком

Приклад невірного використання isinstance, в classinfo переданий не тип:

In [5]: isinstance(numbers, "test")
---------------------------------------------------------------------------
TypeError                 Traceback (most recent call last)
Cell In[5], line 1
----> 1 isinstance(numbers, "test")

TypeError: isinstance() arg 2 must be a type, a tuple of types, or a union

В цьому випадку перевірка відпрацює через те що перший тип пройшов перевірку:

In [8]: numbers = [1, 2, 3]

In [9]: isinstance(numbers, (list, "test"))
Out[9]: True

Дивись також

type