Перейти до змісту

Інтерпретатор Python

Перед початком роботи треба перевірити, що при виклику інтерпретатора Python вивід буде таким:

$ python
Python 3.11.1 (main, Dec 30 2022, 10:30:23) [GCC 10.2.1 20210110] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>

Вивід показує, що використовується Python 3.11. Запрошення >>> це стандартне запрошення інтерпретатора Python. Виклик інтерпретатора виконується python, а щоб вийти, потрібно набрати quit(), або натиснути Ctrl+D.

У книзі замість стандартного інтерпретатора Python буде використовуватися ipython.