Перейти до змісту

union

Повертає нову множину із елементами з кожної з множин.

set

Синтаксис

Повертає нову множину із елементами, спільними для множини та всіх наборів даних others.

set.union(*others)

Параметри

others

Ітеровані об'єкти.

Значення, що повертається

Множина.

Виняток

Якщо якийсь елемент набору даних не хешований, виникає виняток TypeError

In [23]: sw1 = {1, 2, 3, 10, 20}

In [24]: sw3 = [10, 100, [1, 2, 3]]

In [25]: sw1.union(sw3)
---------------------------------------------------------------------------
TypeError                 Traceback (most recent call last)
Cell In[25], line 1
----> 1 sw1.union(sw3)

TypeError: unhashable type: 'list'

Оператор |:

sw1 = {1, 2, 3, 10, 20}
sw3 = [10, 100, 200, 300]

In [18]: sw1 | sw3
---------------------------------------------------------------------------
TypeError                 Traceback (most recent call last)
Cell In[18], line 1
----> 1 sw1 | sw3

TypeError: unsupported operand type(s) for |: 'set' and 'list'

Приклади використання

Метод union

sw1 = {1, 2, 3, 10, 20}
sw2 = {30, 40, 100, 10, 20}
sw3 = [10, 30]

In [6]: sw1.union(sw2)
Out[6]: {1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 100}

In [7]: sw1.union(sw2, sw3)
Out[7]: {1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 100}

Оператор |

sw1 = {1, 2, 3, 10, 20}
sw2 = {30, 40, 100, 10, 20}
sw3 = [10, 30]

In [9]: sw1 | sw2
Out[9]: {1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 100}

In [10]: sw1 | sw2 | set(sw3)
Out[10]: {1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 100}