Перейти до змісту

sorted

Синтаксис

sorted(iterable, /, *, key=None, reverse=False)

Параметри

iterable

Ітерований об'єкт. Елементи ітерованого об'єкту мають пітримувати операцію <.

key

key — функція яка очікує один аргумент. Використовується для отримання ключа порівняння з кожного елемента в iterable.

Значення за замовчуванням - None (порівнюються безпосередньо елементи).

reverse

reverse — логічне значення. Якщо встановлено значення True, елементи списку сортуються так, ніби кожне порівняння було зворотним.

Значення за замовчуванням — False.

Значення, що повертається

Список відсортованих елементів.

Виняток

Якщо iterable містить елементи, між якими операція < не підтримується, виникає виняток TypeError.

Приклади використання

Виняток TypeError

Виняток TypeError при сортуванні елементів між якими операція не підтримується <:

In [17]: sorted([1, "2", 3])
---------------------------------------------------------------------------
TypeError                 Traceback (most recent call last)
Cell In[17], line 1
----> 1 sorted([1, "2", 3])

TypeError: '<' not supported between instances of 'str' and 'int'

Дивись також