Перейти до змісту

Список (List)

Список у Python це:

 • послідовність елементів у квадратних дужках, розділених комою
 • змінюваний упорядкований тип даних

Приклади списків:

vlans = [10, 20, 30, 77]
commands = ["interface Gi0/1", "ip address 10.1.1.1 255.255.255.0"]
list3 = [1, 20, 4.0, 'word']

Створення списку за допомогою літералу:

In [1]: vlans = [10, 20, 30, 50]

Створення списку за допомогою list:

In [2]: list1 = list('router')

In [3]: print(list1)
['r', 'o', 'u', 't', 'e', 'r']

Індекси, зрізи

Так як список - це впорядкований тип даних, то, як і в рядках, у списках можна звертатися до елемента за номером, робити зрізи:

In [4]: list3 = [1, 20, 4.0, 'word']

In [5]: list3[1]
Out[5]: 20

In [6]: list3[1::]
Out[6]: [20, 4.0, 'word']

In [7]: list3[-1]
Out[7]: 'word'

In [8]: list3[::-1]
Out[8]: ['word', 4.0, 20, 1]

Оскільки список є змінним типом даних, елементи списку можна змінювати:

In [13]: list3
Out[13]: [1, 20, 4.0, 'word']

In [14]: list3[0] = 'test'

In [15]: list3
Out[15]: ['test', 20, 4.0, 'word']

Можна також створювати список списків. І, як і у звичайному списку, можна звертатися до елементів у вкладених списках:

interfaces = [['FastEthernet0/0', '15.0.15.1', 'YES', 'manual', 'up', 'up'],
       ['FastEthernet0/1', '10.0.1.1', 'YES', 'manual', 'up', 'up'],
       ['FastEthernet0/2', '10.0.2.1', 'YES', 'manual', 'up', 'down']]

In [17]: interfaces[0][0]
Out[17]: 'FastEthernet0/0'

In [18]: interfaces[2][0]
Out[18]: 'FastEthernet0/2'

In [19]: interfaces[2][1]
Out[19]: '10.0.2.1'

len, sorted

Функція len повертає кількість елементів у списку:

In [1]: items = [1, 2, 3]

In [2]: len(items)
Out[2]: 3

Функція sorted сортує елементи списку за зростанням і повертає новий список із відсортованими елементами:

In [1]: names = ['John', 'Michael', 'Antony']

In [2]: sorted(names)
Out[2]: ['Antony', 'John', 'Michael']