Перейти до змісту

Робота з репозиторієм прикладів

Усі приклади з лекцій курсу викладено в окремому репозиторії.

Копіювання репозиторію з GitHub

Приклади оновлюються, тому зручніше буде клонувати цей репозиторій на свою машину та періодично оновлювати його.

Для копіювання репозиторію з GitHub виконайте команду git clone:

$ git clone https://github.com/natenka/pynenguk-examples
Cloning into 'pynenguk-examples'...
remote: Counting objects: 1263, done.
remote: Compressing objects: 100% (504/504), done.
remote: Total 1263 (delta 735), reused 1263 (delta 735), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (1263/1263), 267.10 KiB | 444.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (735/735), done.
Checking connectivity... done.

Оновлення локальної копії репозиторію

При необхідності оновити локальний репозиторій, щоб синхронізувати його з версією на GitHub, потрібно виконати git pull, перебуваючи всередині створеного каталогу pynenguk-examples.

Якщо оновлень не було, вивід буде таким:

$ git pull
Already up-to-date.

Якщо оновлення були, результат буде приблизно таким:

$ git pull
remote: Counting objects: 3, done.
remote: Compressing objects: 100% (1/1), done.
remote: Total 3 (delta 2), reused 3 (delta 2), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (3/3), done.
From https://github.com/natenka/pynenguk-examples
  49e9f1b..1eb82ad master   -> origin/master
Updating 49e9f1b..1eb82ad
Fast-forward
 README.md | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

Зверніть увагу на інформацію про те, що змінився лише файл README.md.

Перегляд змін

Якщо ви хочете подивитися, які зміни були внесені, можна скористатися командою git log:

$ git log -p -1
commit 98e393c27e7aae4b41878d9d979c7587bfeb24b4
Author: Наталія Самойленко](test@gmail.com>
Date:  Fri Aug 18 17:32:07 2017 +0300

  Update task_x_x.py

diff --git a/exercises/task_x_x.py b/exercises/task_x_x.py
index c4307fa..137a221 100644
--- a/exercises/task_x_x.py
+++ b/exercises/task_x_x.py
@@ -13,11 +13,12 @@
 * застосувати ACL до інтерфейсу

 ACL має бути таким
+
 ip access-list extended INET-to-LAN
 permit tcp 10.0.1.0 0.0.0.255 any eq www
 permit tcp 10.0.1.0 0.0.0.255 any eq 22
 permit icmp any any
-
+

Перевірте роботу Playbook на маршрутизаторі R1.

У цій команді опція -p вказує, що треба відобразити вихід утиліти Linux diff для внесених змін, а не лише повідомлення комміту. У свою чергу, -1 вказує, що треба показати лише один найсвіжіший коміт.

Перегляд змін, які будуть синхронізовані

Попередній варіант git log спирається на кількість коммітів, але це не завжди зручно. До виконання команди git pull можна переглянути, які зміни були виконані з моменту останньої синхронізації.

Для цього використовується наступна команда:

$ git log -p ..origin/master
commit 4c1821030d20b3682b67caf362fd777d098d9126
Author: Наталія Самойленко](test@gmail.com>
Date:  Mon May 29 07:53:45 2017 +0300

Update README.md

diff --git a/tools/README.md b/tools/README.md
index 2b6f380..4f8d4af 100644
--- a/tools/README.md
+++ b/tools/README.md
@@ -1 +1,4 @@
+

У цьому випадку зміни були лише в одному файлі. Ця команда буде дуже корисною для того, щоб подивитися, які зміни були внесені до формулювання завдань та яких саме завдань. Так буде легше орієнтуватися і розуміти, чи це стосується завдань, які ви вже зробили, і якщо стосується, то чи треба їх змінювати.

"..origin/master" у команді git log -p ..origin/master означає показати всі комміти, які є в origin/master (в даному випадку, це GitHub), але яких немає в локальній копії репозиторію

Якщо зміни були в тих завданнях, які ви ще не робили, цей вивід підкаже, які файли потрібно скопіювати з репозиторію курсу у ваш особистий репозиторій (а може бути весь розділ, якщо ви ще не робили завдання з цього розділу).