Перейти до змісту

Робота зі своїм репозиторієм завдань

У цьому розділі описується, як створити свій репозиторій із копією файлів завдань.

Створення репозиторію на GitHub

Для створення свого репозиторію на основі шаблону потрібно:

 • залогінитися на GitHub
 • відкрити репозиторій із завданнями
 • натиснути «Use this template» та створити новий репозиторій на основі цього шаблону
 • у вікні треба ввести назву репозиторію
 • після цього готовий новий репозиторій із копією всіх файлів із вихідного репозиторію із завданнями

Клонування репозиторію з GitHub

Для локальної роботи з репозиторієм його необхідно клонувати. Для цього використовується команда git clone:

$ git clone ssh://git@github.com/natenka/my_pyneng_tasks.git
Cloning into 'my_pyneng_tasks'...
remote: Counting objects: 241, done.
remote: Compressing objects: 100% (191/191), done.
remote: Total 241 (delta 43), reused 239 (delta 41), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (241/241), 119.60 KiB | 0 bytes/s, done.
Resolving deltas: 100% (43/43), done.
Checking connectivity... done.

Порівняно з наведеною в цьому лістингу командою вам потрібно змінити:

 • ім'я користувача natenka на ім'я користувача на GitHub
 • ім'я репозиторію my_pyneng_tasks на ім'я свого репозиторію на GitHub

У результаті, в поточному каталозі, в якому було виконано команду git clone, з'явиться каталог з ім'ям репозиторію, в моєму випадку - "my_pyneng_tasks". У цьому каталозі тепер міститься вміст репозиторію на GitHub.

Робота з репозиторієм

Попередня команда не просто скопіювала репозиторій, щоб використовувати його локально, але й налаштувала відповідним чином Git:

 • створено каталог .git
 • завантажено всі дані репозиторію
 • завантажено всі зміни, які були в репозиторії
 • репозиторій на GitHub налаштований як remote для локального репозиторію

Тепер готовий повноцінний локальний репозиторій Git, у якому ви можете працювати. Зазвичай послідовність роботи буде такою:

 • перед початком роботи, синхронізація локального вмісту з GitHub командою git pull
 • зміна файлів репозиторію
 • додавання змінених файлів до staging командою git add
 • фіксація змін через коміт командою git commit
 • передача локальних змін у репозиторії на GitHub командою git push

При роботі із завданнями на роботі та вдома, треба звернути особливу увагу на перший та останній крок:

 • перший крок – оновлення локального репозиторію
 • останній крок – завантаження змін на GitHub

Синхронізація локального репозиторію з віддаленим

Усі команди виконуються всередині каталогу репозиторію (у прикладі вище - my_pyneng_tasks).

Якщо вміст локального репозиторію однаковий з віддаленим, вивід буде таким:

$ git pull
Already up-to-date.

Якщо були зміни, виведення буде приблизно таким:

$ git pull
remote: Counting objects: 5, done.
remote: Compressing objects: 100% (1/1), done.
remote: Total 5 (delta 4), reused 5 (delta 4), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (5/5), done.
From ssh://github.com/natenka/my_pyneng_tasks
  89c04b6..fc4c721 master   -> origin/master
Updating 89c04b6..fc4c721
Fast-forward
 exercises/03_data_structures/task_3_3.py | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)

Додавання нових файлів або змін до існуючих

Якщо потрібно додати конкретний файл (у даному випадку – README.md), потрібно дати команду git add README.md. Додавання всіх файлів поточної директорії здійснюється командою git add ..

Коміт

Під час виконання комміту обов'язково треба вказати повідомлення. Краще, якщо повідомлення буде зі змістом, а не просто «update» чи подібне. Коміт робиться командою, подібною до git commit -m "Зроблені завдання 4.1-4.3".

Push на GitHub

Для завантаження всіх локальних змін на GitHub використовується команда git push:

$ git push origin master
Counting objects: 5, done.
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 426 bytes | 0 bytes/s, done.
Total 5 (delta 4), reused 0 (delta 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 4 local objects.
To ssh://git@github.com/natenka/my_pyneng_tasks.git
  fc4c721..edcf417 master -> master

Перед виконанням git push можна виконати команду git log -p origin/master.. - вона покаже, які зміни ви збираєтеся додавати до свого репозиторію на GitHub.