Перейти до змісту

Розклад

На тиждень потрібно приблизно:

  • 2-3 години на теорію
  • 5-8 годин на виконання завдань
Тиждень навчання Дата Теми
1 - Підготовка до курсу
2 - Підготовка робочого середовища
3 - Робота з завданнями. Git/GitHub
4 - Початок роботи з Python
Типи даних в Python.
5 - Створення базових скриптів.
6 - Управління ходом програми.
Налагодження коду.
7 - Робота із файлами.
8 - Корисні можливості та інструменти (розпакування змінних, list/dict/set comprehensions)
9 - Функції.
10 - Корисні функції у стандартній бібліотеці
11 - Модулі
12 - Корисні модулі
13 - Функції. Продовження
14 - Синтаксис регулярних виразів.
15 - Модуль re.
16 - Unicode
17 - Обробка даних у форматах YAML, JSON, CSV
18 - Підключення до мережевих пристроїв Telnet і SSH
19 - Одночасне підключення до кількох пристроїв
20 - Шаблони конфігурацій із Jinja2.
21 - Шаблони TextFSM для розбору виводу команд
22 - Основи ООП.
23 - ООП. Спеціальні методи.
24 - ООП. Успадкування.
25 - Основи роботи з базами даних (SQLite3)
26 - Що вчити після курсу.