Перейти до змісту

4. Типи даних у Python

У Python є кілька базових типів даних:

 • Numbers (числа)
 • Strings (рядки)
 • Lists (списки)
 • Dictionaries (словники)
 • Tuples (кортежі)
 • Sets (множини)
 • Boolean (логічний тип даних)

Ці типи даних можна класифікувати за кількома ознаками:

 • змінювані (списки, словники та множини)
 • незмінні (числа, рядки та кортежі)
 • упорядковані (списки, кортежі, рядки та словники)
 • невпорядковані (множини)
flowchart TD
 A[змінювані] --> B[список];
 A --> C[словник];
 A --> D[множина];
 F[незмінні] --> R[число];
 F --> S[рядок];
 F --> T[кортеж];
flowchart TD
 A[упорядковані] --> B[список];
 A --> T[кортеж];
 A --> S[рядок];
 A --> C[словник];
 F[невпорядковані] --> D[множина];