Перейти до змісту

Основи Git

Git – це розподілена система контролю версій (Version Control System, VCS), яка широко використовується та випущена під ліцензією GNU GPL v2. Вона може:

 • відстежувати зміни у файлах
 • зберігати кілька версій одного файла
 • скасовувати внесені зміни
 • реєструвати, хто та коли зробив зміни

Файл в Git може бути в такому стані:

 • змінений (modified) - зміни у файлі ще не збережені у локальній базі даних
 • індексований (staged) - файл позначений на додавання в наступний коміт
 • збережений у коміті (committed) - файл збережено у локальній базі даних

Три основні частини проекту Git:

 • робоча директорія - копія версії проекту
 • індекс (staging area) - що буде збережено у наступному коміті
 • директорія Git (.git) - тут система зберігає метадані та базу даних об’єктів вашого проекту
sequenceDiagram
 participant WD as Робочий каталог
 participant SA as Індекс
 participant G as Каталог .git
 G->>WD: git checkout
 WD->>SA: git add
 SA->>G: git commit

Установка Git

$ sudo apt-get install git

Первинне налаштування Git

Для початку роботи з Git, необхідно вказати ім'я та e-mail користувача, які будуть використовуватись для синхронізації локального репозиторію з репозиторієм на GitHub:

$ git config --global user.name "username"
$ git config --global user.email "username.user@example.com"

Подивитися налаштування Git можна таким чином:

$ git config --list

Ініціалізація репозиторію

Створення та перехід до каталогу first_repo

mkdir first_repo
cd first_repo

Ініціалізація репозиторію виконується за допомогою команди git init:

[~/tools/first_repo]
$ git init
Initialized empty Git repository in /home/vagrant/tools/first_repo/.git/

Після виконання цієї команди у поточному каталозі створюється папка .git, в якій містяться службові файли, необхідні для Git.