Перейти до змісту

intersection

Повертає нову множину із елементами, спільними для множини.

set

Синтаксис

Повертає нову множину із елементами, спільними для множини та всіх наборів даних others.

set.intersection(*others)

Параметри

others

Ітеровані об'єкти.

Значення, що повертається

Множина.

Виняток

Якщо якийсь елемент набору даних не хешований, виникає виняток TypeError

In [23]: sw1 = {1, 2, 3, 10, 20}

In [24]: sw3 = [10, 100, [1, 2, 3]]

In [25]: sw1.intersection(sw3)
---------------------------------------------------------------------------
TypeError                 Traceback (most recent call last)
Cell In[25], line 1
----> 1 sw1.intersection(sw3)

TypeError: unhashable type: 'list'

Оператор &:

In [20]: sw1 = {1, 2, 3, 10, 20}

In [21]: sw3 = [10, 100, 200, 300]

In [22]: sw1 & sw3
---------------------------------------------------------------------------
TypeError                 Traceback (most recent call last)
Cell In[22], line 1
----> 1 sw1 & sw3

TypeError: unsupported operand type(s) for &: 'set' and 'list'

Приклади використання

Метод intersection

sw1 = {1, 2, 3, 10, 20}
sw2 = {30, 40, 100, 10, 20}
sw3 = [10, 30]

In [6]: sw1.intersection(sw2)
Out[6]: {10, 20}

In [8]: sw1.intersection(sw2, sw3)
Out[8]: {10}

Оператор &

sw1 = {1, 2, 3, 10, 20}
sw2 = {30, 40, 100, 10, 20}
sw3 = [10, 30]

In [7]: sw1 & sw2
Out[7]: {10, 20}

In [9]: sw1 & sw2 & set(sw3)
Out[9]: {10}